Jdi na obsah Jdi na menu
 


            

               ROK 2012 v Drmolicích ……..
 
 6. 1. 2012   Tříkrálový koncert v Mutěnicích
Na Tři krále jsme zpívaly v Mutěnicích a oplatily jsme tak vánoční návštěvu mužáků u nás v Polešovicích. Zpívalo se nám krásně, kostel byl plný lidí. Uzavřely jsme tak vánoční koncertování. Veselo bylo i po akci, kdy se zpívalo ještě dlouho do noci a vůbec se nám nechtělo odjíždět.
 
1. 4. 2012    Velikonoční jarmark v Ořechově
Velikonoční jarmark pořádal OÚ na nádvoří zámku. V Ořechově zpíváme rády, Velikonoce byly plné slunce a podívaly jsme se i do zámku, kde nás provedl sám majitel.
 
20. 5. 2012     JÍZDA KRÁLU v KUNOVICÍCH
Již v březnu tohoto roku přišlo pozvání Mužáků z Kunovic, abychom se zúčastnily a zazpívaly na Jízdě králů, která se u nich pořádá v květnu. A takové pozvání se neodmítá. Vždyť Jízda králů, to je velká událost – nádherně nazdobení koně, šikovní šohaji, jezdci. A tajemně mlčící král, strážený svými pobočníky s tasenými šavlemi. Vyvolávky jezdců ohlašují Na krála, matičko, na krála! Máme krála chudobného, ale poctivého!“ Letošní král Jakub Machálek se držel statečně, s růží v ústech, oblečený v dívčím kroji a obklopený svou družinou. A když na nás Drmolice šohaj na koni zavolal „Hýlom, hýlom! Můj koníček zvedá hlavu převelice, že přijely aj z Polešovic Drmolice!“ Hýlom, hýlom!, Táto tetička sa pěkně směje, že mě na krála přispěje!“
Musely jsme mu také pěknou písničkou poděkovat a do boty penízek darovat. Písnička šla jedna za druhou. Vládla krásná nálada plná pohody, radosti a veselí. Jízda králů patří z nejznámějším folklorním zvykům a jsme moc rády, že jsme v Kunovicích zpívaly, protože Jízda králů, to je velký zážitek !
 
21. 7. 2012       Zpívání v Bánově
Do Bánova jsme jely na pozvání mužského sboru Hútek. My, co žijeme na pravém břehu Moravy a kroutíme, co se dá (fěrtoušek, roužička, klouček, psejček), jsme se až v Bánově dozvěděly, že hútek je hlt. A že je při zpívání třeba trocha toho hútku, to ví všichni, kdo zpívají. Pohostinnost, přátelská atmosféra, pozorní, tleskající diváci, veselí a radost, to byl dojem z Bánova. Musely jsme slíbit, že zase přijedeme.
 
Zpívání na vinařských akcích – Zarážení hory, Vinařské slavnosti, Slavnosti vína v UH a Hodoníně
 
Září – to je sběr hroznů, vinobraní, burčák – no prostě se to všechno točí kolem vína. A v Polešovicích to má tradici. Začínáme zarážením hory, vinařskými slavnostmi, kdy se na vinařské ulici sejde celá dědina, koštuje se a zpívá dlouho do noci. Drmolice již tradičně vyráží se starostou v čele v průvodu na Slavnostech vína v Uherském Hradišti a folklorní akce zakončují slovácké hody s právem, které se konaly 13.-14. října 2012.
 
 24. 11. 2012    KATEŘINSKÉ ZPÍVÁNÍ v Polešovicích
„Řekla Káče Barce, nechme toho tance!" Tato pranostika, která nám připomíná, že se advent blíží a doba veselí, tance a zpěvu se svátkem svaté Kateřiny pomalu končí, byla jedním z důvodů, proč Drmolice opět uspořádaly již potřetí Kateřinské zpívání. Druhá pranostika: "Zelí našlapané na svatou Kateřinu, platí za nejlepší medicínu", inspirovala Drmolice k vytvoření pásma "Ej zelé, zelé". A tak se na jevišti zelé okopávalo, strouhalo i šlapalo. A vše s pořádným nadšením a vervou! Když se na pódiu objevil první strýc, začaly si tetičky v hledišti šuškat: "To je dost, Drmolice už majou mezi sebou aj chlapa." Při šlapání zase zpozorněla pánská část publika. Někteří si dokonce nasadili brýle, aby pořádně viděli na tu děvčicu, co zelé v bečce šlapala. Atmosféra byla skutečně nádherná. Přispěly k ní i hostující soubory. Když začal zpívat mužský pěvecký sbor Krasavci z Ostrožské Nové Vsi, sál se přímo otřásal jasnými chlapskými hlasy, ale také smíchem, který vyvolali svými průpovídkami. Ani straňanské soubory nezklamaly. Ženská NETÁTA zpívala jako by skutečně měla kouzelnou bylinku, po níž se jmenují, schovanou za pasem... Mimochodem o ní zpívají svou oblíbenou písničku a věří, že netáta je výborné afrodiziakum. Chlapi si říkají S.E.N. To, jestli jsou to senioři energií nabití nebo senioři enom napití nebo..... to asi nevyřešíme - vždyť sami přiznali, že v tom nemají jasno. Vše za doprovodu cimbálové muziky Aničky Přikrylové ze Strání. A Drmolice připravily ještě jedno velké překvapení v podobě čertovsko-andělské návštěvy, která navodila blížíci se vánoční dobu, na kterou se všichni těší.
Drmolice během prosince zpívaly na Mikulášském jarmarku v Suché Lozi, u vánočního stromu a na žehnání vína v Polešovicích.
Rok 2012 byl rokem plným zpěvu, nových folklorních přátel, veselého besedování a potvrdilo se, že kdo chce a má chuť, najde si čas na svůj koníček, kterým folklor určitě je. A věřte, že to dá zabrat !
 

                                          ROK 2011 v Drmolicích......

utekl jako voda v řece. Byl plný písniček, žehlení krojů, vystoupení a přátelských posezení s folklorními přáteli a také cestování. Vystupovaly jsme na :

 
·         Velikonoce v Buchlovicích,
·         kosení v Ostrožské Lhotě, 
·         hodech ve Vlčnově,
·         květinovém bálu v Ořechově,
·         zpívání ve Strání a v Mutěnicích.
·         na pozvání jsme jeli do lázní v Karviné a Darkově.
·         Mikulášském zpívání v Nedakonicích
 
Na všechna vystoupení jsme se vždy pečlivě připravovaly, a protože u Drmolic není nouze o nápady, v loňském roce vznikla i nová pásma, která se divákům líbila.
 
·         V pásmu „Pomáhaj nám, Pane Bože, aneb Drmolice jedou do láznípřipraveném pro lázeňské hosty jsme předvedly ukázku oblékání polešovického kroje.
·         Pro květinový bál v Ořechově jsme připravily pásmo Mé milé léto, cos nám přineslo?“.
·         A na Mikulášském zpívání v Nedakonicích jsme se ukázaly v taneční kreaci Mě se líbí mop!“
 
Rády vystupujeme i na kulturních akcích „doma“ v Polešovicích. Zpívaly jsme na:
·         Farním dnu,
·         Vinařských slavnostech,
·         zarážení hory,
·         slováckých hodech s právem,
·         zpívání u vánočního stromu,
·         žehnání vína.
 
Naší akcí roku v Polešovicích však byl Vánoční koncert v kostele sv. Petra a Pavla v prosinci 2011. Přípravy a zkoušky začaly již v říjnu po hodech, nejprve výběr písniček, pozvání hostů, sestavení programu a potom již pod zkušeným vedením naší umělecké vedoucí Ivany Vaďurové nastaly zkoušky plné zpěvu. Pro mnohé z nás to bylo zkoušení opravdu náročné, protože všechny koledy byly nové, neznámé, ale řekly jsme si, že to zvládneme ! Spolu s našimi hosty – mužským sborem z Mutěnic a dětmi ze Scholičky jsme připravili vánoční koncert, který byl pro všechny krásným zážitkem a přispěním k sváteční vánoční náladě. Koledy se nesly nádherným prostorem chrámu a tóny „Aleluja, Kyrie“ vstoupily do srdcí všech naslouchajících.
 
 
Naše poděkování patří i Úřadu městyse Polešovice, který naši činnost finančně podporuje.
 
·         Velikonoce v Buchlovicích
·         kosení v Ostrožské Lhotě
·         Hody ve Vlčnově
·         Vinařské slavnosti
·         Zarážení horySlovácké hody s právem
·         Zpívání u vánočního stromu
·         Žehnání vína
·         VÁNOČNÍ KONCERT
 
                ROK 2010 v DRMOLICÍCH …….
 
Zpívání na Velikonoce v Buchlovicích – 5.4.2010
Na velikonoční pondělí jsme v Buchlovicích zpívali již druhým rokem. Je to moc pěkná akce, zpívaly jsme společně s Parádnicemi z Tupes.
 
Vysílání ČR Brno studio Zlín – Apetit s Věrou Hotařovou – 15.6.2010
V tomto roce Drmolice slaví 10. výročí od založení, a protože o nás ví i v rozhlase, velmi nás potěšilo pozvání paní Věry Hotařové do jejího dopoledního vysílání ze studia ve Zlíně. Celý dvouhodinový pořad byl velmi pěkný – povídalo se o tom, co jsme během těch deseti let prožily a hlavně „naživo“ jsme zpívaly přímo na rozhlasových vlnách.
 
Program „Vzpomínky našej stařenky“ k 10. výročí Drmolic – 20.6.2010
V nedělním odpoledním programu jsme divákům připravily program i s hosty – mužáky z Nedakonic a Mutěnic a dětmi z Polešovjánku. I když nás velmi potrápilo počasí, potěšila nás pěkná účast diváků. Drmolice vystoupily s novým pásmem „Ohledy“ nazvaného podle původní písničky ze Sušilovy sbírky z Polešovic a s pásmem „Ve vinohradě“, ve kterém jsme se vrátily do časů práce na vinici, kde se nejen pracovalo, ale kde se při skutečných historkách i bavilo. Všechna vystoupení se divákům moc líbila a odměnili nás velkým potleskem. A ten je odměnou a zároveň impulsem a hodnocením, že to děláme dobře, že opravdu do toho dáváme kus srdce a písničkou rozdáváme radost a pohodu.
Zpívání v Čejkovicích – 27.6.2010
Charitní sběr šatstva pro Diakonii – 29.-30.6.2010
Zarážení hory v Polešovicích – 21.8.2010
 
Zpívání ve Strání – 27.8.2010
Do Strání jsme dostaly pozvání přímo od kapelníka Straňanky - dechové muziky, která již řadu let hraje na polešovických hodech. Ve Strání slavnostně otevírali zrekonstruované stavení s malým muzeem. Potkat se a zazpívat si s legendovou – zpěvačkou paní Vlastou Grycovou, byl velký zážitek. V našem repertoáru máme několik straňanských písniček, a tak se zpívalo a zpívalo, šla písnička za písničkou a znovu se ukázalo, že když se sejdou dobří lidé, noc nikdy nekončí. A ve Strání jsou dobří a pohostinní lidé a nám s nimi bylo pěkně.
 
Vinařské slavnosti v Polešovicích – 4.9.2010
Slavnosti vína v Uherském Hradišti – 11.9.2010
Zpívání v Tupesích – 25.9.2010
Slovácké hody s právem v Polešovicích – 9.-10.10.2010
 
Zpívání pro důchodce v Popovicích – 6.11.2010
Zazpívat důchodcům jsme si přály už dlouho. A jak jsme se ocitly zrovna v Popovicích ? Členové kulturní komise viděli některá naše vystoupení na Slavnostech vína a pozvali nás na setkání důchodců. V Popovicích mají velký kulturní dům a ten byl plný slavnostně naladěných lidí. K příjemné náladě jsme přispěly i my s naším vystoupením „Laškovné s Franckem“ a „Pradlenkami“.
 
Zvonkování v Ořechově – 4.12.2010
Do Ořechova jezdíme moc rády, jejich předvánoční zvonkování je akce, kdy se snad sejde celá dědina, voní to tam vánočním cukrovím, punčem, a když ještě k tomu napadne sníh a mrzne až to praští, tak víte, že je ta pravá ladovská zima a Vánoce se už blíží.
 
Zpívání u vánočního stromu – 18.12.2010     
Žehnání vína – 18.12.2010
 

          ROK 2009 v Drmolicích ....  

      

Natáčení s ČT Nobi pořad "Náš venkov" ...Vesnice nebo městečko....
Autor scénáře PhDr. Jiří Jilík viděl náš pořad „Na jarmarku“, který měl premiéru v listopadu 2008 a téma jarmarku se mu líbilo, tak se drmolice objevily před televizními kamerami. Pořad se vysílal 28.2.2009 na ČT2.

 
Charitativní sbírku pro Diakonii Broumov 
v tomto roce již posedmé  sbírku oblečení a textilií.

 

 
64. Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici – pořad „Ženy + víno = tanec“

zvání do Strážnice bylo pro nás milým překvapením. Účinkovat ve Strážnici je pro každého folkloristu velká čest a závazek. Získaly jsme „Čestné uznání“ od rady festivalu, ale snad nejvíce zahřeje a potěší to, že si s námi diváci zazpívali, zatančili. Přišla i poděkování poštou….. 

49. Kopaničárské slavnosti ve Starém Hrozenkově
S děvčaty z Čečery jsme si padly do oka ji v roce 2007 na zpívání v Hroznové Lhotě. Pozvaly jsme je na Kateřinské zpívání a my jsme letos vyjely do Starého Hrozenkova.

    
Zarážení hory u Sojáků
Vinařské slavnosti v Polešovicích
Slavnosti vína v Uherském Hradišti
Slovácké hody s Právem

 

Pořady a folklorní vystoupení minulých let
 
2000 – 1. vystoupení na hodech
2001 – Fašank
2002 – Vánoční koncert v kostele
2003 -  „Cesta do Betléma „– vánoční pásmo v kostele
2004 –„ Na přástkách“
            „ Spala sem na seně“
2005 -  Žertovné s chlapama a pásmo Zelé, žehnání vína
2006 – „Aj, co to hlásajú u nás v dědině“ – vánoční koncert v kostele
2007 – „Pradlenky“
2008 – „ Na jarmarku“
2009 -  „Vařečky“
 
 
Kde všude jsme již vystupovaly …..
 
Nedakonice, Buchlovice, Prušánky, Ostrožská Lhota, Čejkovice, Mutěnice, Uherské Hradiště, Břestek, Dubňany, Blatnice pod sv. Antonínkem, Osvětimany, Suchá Loz, Ostrožská Nová Ves, Uherský Brod, Hroznová Lhota, Milotice, Kudlovice, Strání, Strážnice, Starý Hrozenkov, Spytihněv, Ořechov, Vlčnov, Korytná, Popov,